GÜNEYCE EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK,
KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Vakıf bursları ebeveynlerinin her ikisi veya birisi Güneyce’ li olan zeki ve çalışkan,
Üniversite ve Yüksekokullarda öğrenim gören öğrencileri kapsar.
GÜNEYCE EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK, KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI